Lời bài hát: Liên Khúc Nhạc Sống Cha Cha Cha – Trách Ai Vô Tình – Khang Lê

Liên Khúc Nhạc Sống Cha Cha Cha – Trách Ai Vô Tình – Khang Lê -

Liên Khúc Nhạc Sống Cha Cha Cha – Trách Ai Vô Tình – Khang Lê