Lời bài hát: Liên Khúc Cha Cha Cha – Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu

Liên Khúc Cha Cha Cha – Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu -

Liên Khúc Cha Cha Cha – Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu