Lời bài hát: Liên khúc Nhạc Sống Cha Cha Cha – Duyên Phận – Khang Lê

Liên khúc Nhạc Sống Cha Cha Cha – Duyên Phận – Khang Lê -

Liên khúc Nhạc Sống Cha Cha Cha – Duyên Phận – Khang Lê