Lời bài hát: Liên Khúc: Về Quê Ngoại; Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu

Liên Khúc: Về Quê Ngoại; Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu -

Liên Khúc: Về Quê Ngoại; Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu