Lời bài hát: Nhạc Trữ Tình, Dân ca quan họ Bắc Ninh | Album Thỏa Nỗi Nhớ Mong

Nhạc Trữ Tình, Dân ca quan họ Bắc Ninh | Album Thỏa Nỗi Nhớ Mong -

Nhạc Trữ Tình, Dân ca quan họ Bắc Ninh | Album Thỏa Nỗi Nhớ Mong