Lời bài hát: Cải lương Nhớ Một Mùa Hoa – Vũ Thanh, Phượng Loan, Tấn Giao

Cải lương Nhớ Một Mùa Hoa – Vũ Thanh, Phượng Loan, Tấn Giao - , ,

Phần 2

https://www.youtube.com/watch?v=o2rP40fW354

Cải lương Nhớ Một Mùa Hoa – Vũ Thanh, Phượng Loan, Tấn Giao