Lời bài hát: Cải lương Nhớ Một Mùa Hoa – Vũ Thanh, Phượng Loan, Tấn Giao

Cải lương Nhớ Một Mùa Hoa – Vũ Thanh, Phượng Loan, Tấn Giao - , ,

Phần 2

Cải lương Nhớ Một Mùa Hoa – Vũ Thanh, Phượng Loan, Tấn Giao