Lời bài hát: Cải lương Tình đời – Đào Vũ Thanh, Quế Trân, Cẩm Thu

Cải lương Tình đời – Đào Vũ Thanh, Quế Trân, Cẩm Thu - , ,

Cải lương Tình đời – Đào Vũ Thanh, Quế Trân, Cẩm Thu