Lời bài hát: Sân khấu cải lương Chín ngàn đêm một nỗi nhớ – Thanh Ngân

Sân khấu cải lương Chín ngàn đêm một nỗi nhớ – Thanh Ngân -

Sân khấu cải lương Chín ngàn đêm một nỗi nhớ – Thanh Ngân