Lời bài hát: Tân cổ Thím hai lúa NSUT Thanh Ngân – Vầng trăng cổ nhạc

Tân cổ Thím hai lúa NSUT Thanh Ngân – Vầng trăng cổ nhạc -

Tân cổ Thím hai lúa NSUT Thanh Ngân – Vầng trăng cổ nhạc