Lời bài hát: Vùng lá me bay – Tuyệt phẩm trữ tình hay nhất của NSUT Thanh Ngân,Thanh Hằng,Ngân Quỳnh

Vùng lá me bay – Tuyệt phẩm trữ tình hay nhất của NSUT Thanh Ngân,Thanh Hằng,Ngân Quỳnh - , ,

Vùng lá me bay – Tuyệt phẩm trữ tình hay nhất của NSUT Thanh Ngân,Thanh Hằng,Ngân Quỳnh