Lời bài hát: Tân cổ vui Câu chuyện đầu năm – Tuyển tập những bài hát hay về mùa xuân/ NSUT Thoại Mỹ – NSUT Hoài Linh

Tân cổ vui Câu chuyện đầu năm – Tuyển tập những bài hát hay về mùa xuân/ NSUT Thoại Mỹ – NSUT Hoài Linh - ,

Tân cổ vui Câu chuyện đầu năm – Tuyển tập những bài hát hay về mùa xuân/ NSUT Thoại Mỹ – NSUT Hoài Linh