Lời bài hát: Truyền hình Vĩnh Long/ Sao nối ngôi/ Duyên kiếp – Hồng Phượng, NSƯT Vũ Linh, NSƯT Hoài Linh

Truyền hình Vĩnh Long/ Sao nối ngôi/ Duyên kiếp – Hồng Phượng, NSƯT Vũ Linh, NSƯT Hoài Linh - , ,

Truyền hình Vĩnh Long/ Sao nối ngôi/ Duyên kiếp – Hồng Phượng, NSƯT Vũ Linh, NSƯT Hoài Linh