Lời bài hát: Cải lương Thân phận – Tuyển tập cải lương xã hội hay nhất của nhiều nghệ sĩ

Cải lương Thân phận – Tuyển tập cải lương xã hội hay nhất của nhiều nghệ sĩ -

NSUT Minh Vương, NSND  Lệ Thủy, NSUT Vũ Luân, NSUT Thoại Mỹ, NSND Trọng Hữu, NSND Diệp Lang, Hồng Yến, Quốc Việt, Thanh Đông

Cải lương Thân phận – Tuyển tập cải lương xã hội hay nhất của nhiều nghệ sĩ