Lời bài hát: Cải lương Tri ân báo ân – NSƯT Thanh Ngân, Thanh Hằng, Thanh Ngọc, Ngân Quỳnh

Cải lương Tri ân báo ân – NSƯT Thanh Ngân, Thanh Hằng, Thanh Ngọc, Ngân Quỳnh - , , ,

Cải lương Tri ân báo ân – NSƯT Thanh Ngân, Thanh Hằng, Thanh Ngọc, Ngân Quỳnh