Lời bài hát: Trích Đoạn Cải Lương Phật Thích Ca Thành Đạo | Nguyên Hùng , Hồng Yến

Trích Đoạn Cải Lương Phật Thích Ca Thành Đạo | Nguyên Hùng , Hồng Yến - ,

Trích Đoạn Cải Lương Phật Thích Ca Thành Đạo | Nguyên Hùng , Hồng Yến