Lời bài hát: Trích đoạn cải lương Tình nghèo hay nhất – Vương Linh Cẩm Tiên

Trích đoạn cải lương Tình nghèo hay nhất – Vương Linh Cẩm Tiên - ,

Trích đoạn cải lương Tình nghèo hay nhất – Vương Linh Cẩm Tiên