Lời bài hát: Cải lương Biệt thự cô đơn – Vũ Linh, Phương Hồng Thủy, Cẩm Tiên

Cải lương Biệt thự cô đơn – Vũ Linh, Phương Hồng Thủy, Cẩm Tiên - , ,

Cải lương Biệt thự cô đơn – Vũ Linh, Phương Hồng Thủy, Cẩm Tiên