Lời bài hát: Tuyển tập tân cổ giao duyên trước 1975 Hùng Cường Bạch Tuyết Món quà giáng sinh

Tuyển tập tân cổ giao duyên trước 1975 Hùng Cường Bạch Tuyết Món quà giáng sinh - ,

Tuyển tập tân cổ giao duyên trước 1975 Hùng Cường Bạch Tuyết Món quà giáng sinh