Lời bài hát: Lời cuối cùng cho nhau – Tuyển tập tân cổ giao duyên hay nhất trươc 1975 của Hùng Cường

Lời cuối cùng cho nhau – Tuyển tập tân cổ giao duyên hay nhất trươc 1975 của Hùng Cường -

Lời cuối cùng cho nhau – Tuyển tập tân cổ giao duyên hay nhất trươc 1975 của Hùng Cường