Lời bài hát: Xin đừng trách anh -Tuyển tập tân cổ giao duyên Hùng Cường – Bạch Tuyết

Xin đừng trách anh -Tuyển tập tân cổ giao duyên Hùng Cường – Bạch Tuyết - ,

Xin đừng trách anh -Tuyển tập tân cổ giao duyên Hùng Cường – Bạch Tuyết