Lời bài hát: Tuyển tập tân cổ giao duyên trước 1975 hay nhất Hùng Cường Bạch Tuyết

Tuyển tập tân cổ giao duyên trước 1975 hay nhất Hùng Cường Bạch Tuyết - ,

Tuyển tập tân cổ giao duyên trước 1975 hay nhất Hùng Cường Bạch Tuyết