Lời bài hát: Anh Thơ – Nhạc dân ca trữ tình hay nhất – Tình yêu trên dòng sông quan họ

Anh Thơ – Nhạc dân ca trữ tình hay nhất – Tình yêu trên dòng sông quan họ -

Anh Thơ – Nhạc dân ca trữ tình hay nhất – Tình yêu trên dòng sông quan họ