Lời bài hát: Ca cảnh cải lươngTằm Vương Tơ Nữ Tướng Bùi Thị – Thanh Ngân

Ca cảnh cải lươngTằm Vương Tơ Nữ Tướng Bùi Thị – Thanh Ngân -

Ca cảnh cải lươngTằm Vương Tơ Nữ Tướng Bùi Thị – Thanh Ngân