Lời bài hát: Ca cổ Phật giáo Huyền sử Thập Đại Đệ Tử Phật – NSƯT Thanh Ngân

Ca cổ Phật giáo Huyền sử Thập Đại Đệ Tử Phật – NSƯT Thanh Ngân -

Ca cổ Phật giáo Huyền sử Thập Đại Đệ Tử Phật – NSƯT Thanh Ngân