Lời bài hát: Cải lương xưa 15 năm ly hận – Ngọc Huyền, Vũ Linh

Cải lương xưa 15 năm ly hận – Ngọc Huyền, Vũ Linh - ,

Vở cải lương 15 năm ly hận do nghệ sĩ Ngọc Huyền, Vũ Linh trình bày

Cải lương xưa 15 năm ly hận – Ngọc Huyền, Vũ Linh