Lời bài hát: Cải lương Anh hùng náo – Cải lương Tuồng Hồ Quảng Vũ Linh, Phượng Mai

Cải lương Anh hùng náo – Cải lương Tuồng Hồ Quảng Vũ Linh, Phượng Mai -

Cải Lương Xưa | Anh Hùng Náo – Vũ Linh Phượng Mai | cải lương hồ quảng,tuồng cổ trước 1975.

Cải lương Anh hùng náo – Cải lương Tuồng Hồ Quảng Vũ Linh, Phượng Mai