Lời bài hát: Cải lương Con gái Mạnh Lệ Quân Ngọc Huyền, Đức Lợi, Bạch Mai

Cải lương Con gái Mạnh Lệ Quân Ngọc Huyền, Đức Lợi, Bạch Mai -

 

Cải lương Con gái Mạnh Lệ Quân Ngọc Huyền, Đức Lợi, Bạch Mai