Lời bài hát: Cải lương Gió về miền nhớ – Chí Linh, Tấn Giao, Chí Bảo, Bảo Trí

Cải lương Gió về miền nhớ – Chí Linh, Tấn Giao, Chí Bảo, Bảo Trí - , , ,

Cải lương Gió về miền nhớ – Chí Linh, Tấn Giao, Chí Bảo, Bảo Trí