Lời bài hát: Cải lương Liên hoa sắc – Thanh Kim Huệ, Kiều Mai Lý

Cải lương Liên hoa sắc – Thanh Kim Huệ, Kiều Mai Lý - ,

Cải lương Liên hoa sắc – Thanh Kim Huệ, Kiều Mai Lý