Lời bài hát: Truyền hình Vĩnh Long/ Sao nối ngôi/Vang bóng một thời – Gia Bảo/ Kiều Mai Lý

Truyền hình Vĩnh Long/ Sao nối ngôi/Vang bóng một thời – Gia Bảo/ Kiều Mai Lý - ,

Truyền hình Vĩnh Long/ Sao nối ngôi/Vang bóng một thời – Gia Bảo/ Kiều Mai Lý