Lời bài hát: Cải lương Nỗi Oan Hoàng Hậu trọn tuồng – Vũ Linh, Phượng Mai, Kim Tử Long

Cải lương Nỗi Oan Hoàng Hậu trọn tuồng – Vũ Linh, Phượng Mai, Kim Tử Long -

Cải lương Nỗi Oan Hoàng Hậu trọn tuồng – Vũ Linh, Phượng Mai, Kim Tử Long