Lời bài hát: Cải lương Rượu tình – Cải lương tuồng Ngọc Huyền, Vũ Linh, Kim Tử Long

Cải lương Rượu tình – Cải lương tuồng Ngọc Huyền, Vũ Linh, Kim Tử Long -

Cải lương Rượu tình – Cải lương tuồng Ngọc Huyền, Vũ Linh, Kim Tử Long