Lời bài hát: Cải lương Số đỏ – Vũ Luân, Tú Sương, Hà My, Tấn Giao

Cải lương Số đỏ – Vũ Luân, Tú Sương, Hà My, Tấn Giao - , ,

Cải lương Số đỏ – Vũ Luân, Tú Sương, Hà My, Tấn Giao