Lời bài hát: Cải lương tân cổ Bông hồng cài áo – Hà My, Ngọc Hương

Cải lương tân cổ Bông hồng cài áo – Hà My, Ngọc Hương - ,

Cải lương tân cổ Bông hồng cài áo – Hà My, Ngọc Hương