Lời bài hát: Cải lương Trâm hoa mai – Vũ Linh, Ngọc Huyền, Linh Tâm, Thanh Hằng

Cải lương Trâm hoa mai – Vũ Linh, Ngọc Huyền, Linh Tâm, Thanh Hằng -

Cải lương Trâm hoa mai – Vũ Linh, Ngọc Huyền, Linh Tâm, Thanh Hằng