Lời bài hát: Cải lương tuồng cổ: Chiếc áo Long Phụng Kim Tử Long, Ngọc Huyền

Cải lương tuồng cổ: Chiếc áo Long Phụng Kim Tử Long, Ngọc Huyền -

Cải lương tuồng cổ: Chiếc áo Long Phụng Kim Tử Long, Ngọc Huyền