Lời bài hát: Cải lương tuồng cổ Thái hậu Dương Vân Nga Lệ Thủy, Ngọc Huyền

Cải lương tuồng cổ Thái hậu Dương Vân Nga Lệ Thủy, Ngọc Huyền -

Cải lương tuồng cổ Thái hậu Dương Vân Nga Lệ Thủy, Ngọc Huyền