Lời bài hát: Cải lương tuồng cổ: Thiên Kiều công chúa Lệ Thủy, Diệp Lang

Cải lương tuồng cổ: Thiên Kiều công chúa Lệ Thủy, Diệp Lang -

Cải lương tuồng cổ: Thiên Kiều công chúa Lệ Thủy, Diệp Lang