Lời bài hát: Cải lương tuồng cổ: Triệu Tử Long đoạt ấu chúa Ngọc Huyền, Vũ Linh

Cải lương tuồng cổ: Triệu Tử Long đoạt ấu chúa Ngọc Huyền, Vũ Linh -

Cải lương tuồng cổ: Triệu Tử Long đoạt ấu chúa Ngọc Huyền, Vũ Linh