Lời bài hát: Cải lương tuồng Dương gia tướng – Vũ Linh, Thanh Thanh Tâm

Cải lương tuồng Dương gia tướng – Vũ Linh, Thanh Thanh Tâm -

Cải lương tuồng Dương gia tướng – Vũ Linh, Thanh Thanh Tâm