Lời bài hát: Cải lương tuồng hồ quảng: Tứ Hỷ Lâm Môn Ngọc Huyền, Vũ Linh

Cải lương tuồng hồ quảng: Tứ Hỷ Lâm Môn Ngọc Huyền, Vũ Linh -

Cải lương tuồng hồ quảng: Tứ Hỷ Lâm Môn Ngọc Huyền, Vũ Linh