Lời bài hát: Cải lương sân khấu Tiếng Chuông Thiên Mụ – Thanh Sang, Tài Linh

Cải lương sân khấu Tiếng Chuông Thiên Mụ – Thanh Sang, Tài Linh -

Cải lương sân khấu Tiếng Chuông Thiên Mụ – Thanh Sang, Tài Linh