Lời bài hát: Cải lương tuồng Thái hậu Dương Vân Nga Mỹ Châu, Thanh Tuấn

Cải lương tuồng Thái hậu Dương Vân Nga Mỹ Châu, Thanh Tuấn -

Cải lương tuồng Thái hậu Dương Vân Nga Mỹ Châu, Thanh Tuấn