Lời bài hát: Cải lương Tình người kiếp rắn – Vũ Luân, Tú Sương, Trinh Trinh

Cải lương Tình người kiếp rắn – Vũ Luân, Tú Sương, Trinh Trinh -

Cải lương Tình người kiếp rắn – Vũ Luân, Tú Sương, Trinh Trinh