Lời bài hát: Cải lương tuồng Từ Thức lên tiên – Hồ Ngọc Trinh, Vũ Luân

Cải lương tuồng Từ Thức lên tiên – Hồ Ngọc Trinh, Vũ Luân -

Cải lương tuồng Từ Thức lên tiên – Hồ Ngọc Trinh, Vũ Luân