Lời bài hát: Cải lương tuồng xưa trước 1975 Dương Lễ Lưu Bình

Cải lương tuồng xưa trước 1975 Dương Lễ Lưu Bình -

Cải lương tuồng xưa trước 1975 Dương Lễ Lưu Bình