Lời bài hát: Cải lương xưa Ái tình hay ngôi báu – Ngọc Huyền, Vũ Linh

Cải lương xưa Ái tình hay ngôi báu – Ngọc Huyền, Vũ Linh - ,

Vở Cải lương Ái tình hay ngôi báu do các nghệ sĩ Ngọc Huyền, Vũ Linh thể hiện

Cải lương xưa Ái tình hay ngôi báu – Ngọc Huyền, Vũ Linh