Lời bài hát: Cải lương xưa trước 1975 Đài Trang – Bạch Tuyết, Minh Vương

Cải lương xưa trước 1975 Đài Trang – Bạch Tuyết, Minh Vương - ,

Vở cải lương Đài Trang do các nghệ sĩ Bạch Tuyết, Minh Vương trình bày, cải lương xưa trước 1975

Cải lương xưa trước 1975 Đài Trang – Bạch Tuyết, Minh Vương