Lời bài hát: Cải lương Ba người mẹ – Bạch Tuyết, Kim Tử Long, Thanh Thanh Tâm

Cải lương Ba người mẹ – Bạch Tuyết, Kim Tử Long, Thanh Thanh Tâm - , ,

Cải lương Ba người mẹ – Bạch Tuyết, Kim Tử Long, Thanh Thanh Tâm