Lời bài hát: Cải lương Quán Nửa Khuya – Cải lương chi bảo Bạch Tuyết

Cải lương Quán Nửa Khuya – Cải lương chi bảo Bạch Tuyết -

Cải lương Quán Nửa Khuya – Cải lương chi bảo Bạch Tuyết